Home

Kunstenaars Collectief CCH

Geschiedenis

Het is momenteel exact 20 jaar geleden dat een vijftal kunstenaars uit Hoeven het idee kreeg om de krachten te bundelen, niet alleen om gezamenlijk leuke dingen te gaan doen maar ook met elkaar te discussiëren over kunst en zeker niet onbelangrijk om het publiek kennis te laten maken met hun kunstuitingen. Gedacht werd toen ook aan een gezamenlijke atelierruimte…..

Een groepje van vijf, waaronder de naam van de initiatiefneemster Carry Kion zeker niet onvermeld mag blijven, stond dus aan de basis van Creatief Contact. In aanvang werd bescheiden geëxposeerd bij een plaatselijke apotheek, maar allengs werd de belangstelling groter en ging men atelierroutes organiseren Het aantal deelnemers bleef stijgen en beperkte zich niet uitsluitend tot kunstenaars uit Hoeven want het samengaan van de verschillende gemeenten had onder andere tot gevolg dat men in 1998 bij de atelierroute niet op vijf maar zelfs op 20 deelnemers kon rekenen.

In die eerste periode hielden de leden zich ook bezig met onderwijs op scholen en werden zoals wat men het nu zou noemen workshops georganiseerd. Naast de eerder genoemde atelierroutes verzorgde men ook regelmatig exposities in het Oudenbossche gemeentehuis. Om praktische reden werd het verstandig om Creatief Contact tot een Stichting te maken en ondertussen is deze groep kunstenaars actief en bekend onder de naam: Kunstenaarscollectief CCH.

Ja, actief zijn ze gebleven. Ieder jaar kan men rekenen op een expositie van CCH. Bij gebrek aan een vaste expositieruimte is men verplicht uit te wijken naar wisselende locaties. Interessante locaties, die vaak op zich al de moeite van een bezoek waard bleken. Zo exposeerde men in 2010 in de schuren van camping/boerderij “De nieuwe riet”

In 2011 en 2012 in gebouwen van Saint Louis in Oudenbosch, respectievelijk in de Vincentius-en Mariavleugel van het toenmalige jongensinternaat en recent in mei 2013 in de oude pastorie van de H. Hartkerk in Bosschenhoofd.

St. Louis Mariavleugel St. Louis – Vincentiuszaal Oude pastorie H. Hart kerk